CONTEXT

PROCESUL DE APLICARE

DATE

Datele de identificare și principiile prelucrării datelor cu caracter personal...

PRELUCRARE

Date cu caracter personal care vor fi prelucrate...

SCOPUL,
TEMEIUL

Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal...

DREPTURILE

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor ...

Image from

PRELUCRARE

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către S.C. SMART ECO PLUS S.R.L. în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată, fiind exacte, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri determinate, explicite și legitime.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata derulării relațiilor comerciale dintre Dvs. și societatea noastră precum și după încheierea acestora, în măsura în care prelucrarea în continuare a datelor este necesară pentru respectarea prevederilor legale în vigoare.

Date cu caracter personal care vor fi prelucrate
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de S.C. SMART ECO PLUS S.R.L. sunt următoarele:
Nume și prenume, data și locul nașterii, seria și numărul cărții de identitate, data emiterii și expirării cărții de identitate precum și numele instituției emitente, codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon, adresa de email.

Date cu caracter personal care vor fi prelucrate prin intermediul  website
Nume și prenume, adresa de email, numărul de telefon și adresa de interes trecută în câmpul subiectului sau al mesajului.

Furnizarea de către Dvs. a acestor date cu caracter personal reprezintă din partea persoanelor vizate o obligație legală dar și contractuală. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. SMART ECO PLUS S.R.L. este o condiție obligatorie pentru continuarea derulării relațiilor comerciale dintre Dvs. și societatea noastră.